Szkolenia 2021

Jak rozliczyć Subwencję Finansową PFR

Webinar: szkolenie dla beneficjentów Subwencji PFR
08.02.2021

Rewolucja w ryczałcie od 2021 r.

Webinar: szkolenie podatkowe
18.01.2021

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 r. – nowe zasady wydawania wiz

Webinar: szkolenie z kadr i płac
04.01.2021

Szkolenia 2020

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, zasady inwentaryzacji i sporządzania sprawozdań finansowych

Webinar: szkolenie dla księgowych
21.12.2020

Zmiany podatkowe po 1 stycznia 2021 r. – pakiet SLIM VAT, estoński CIT

Webinar: szkolenie podatkowe
07.12.2020

Nowe zasady rozliczania spółek komandytowych od 2021 r.

Webinar: szkolenie podatkowe
25.11.2020

Dokumentacja pracownicza – obowiązki w związku z Tarczą Antykryzysową

Webinar: szkolenie z kadr i płac
05.11.2020

Najnowsze zmiany w Ustawie PPK – obowiązki, warunki i zasady wdrażania w ostatnim etapie

Webinar: szkolenie z kadr i płac
27.10.2020

Instrumenty TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w kontekście podatkowego zamknięcia roku

Webinar: szkolenie podatkowe
06.10.2020

VAT w transakcjach międzynarodowych – zmiany od 2020 r. oraz ujęcie w JPK

Webinar: szkolenie podatkowe
21.09.2020

Wykorzystanie oraz zwrot subwencji z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej

Webinar: szkolenie dla beneficjentów dofinansowań
07.09.2020

Nowy JPK-VDEK – praktyczne zasady stosowania nowych kodów i oznaczeń

Webinar: szkolenie podatkowe
24.08.2020

Rozliczanie wynagrodzeń w dobie COVID-19

Webinar: szkolenie z kadr i płac
10.08.2020

Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa – dotacje na kapitał obrotowy

Webinar: szkolenie dla beneficjentów Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej
20.07.2020

Zmiany podatkowe wynikające z wprowadzonych rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa w walce z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19

Webinar: szkolenie podatkowe
29.06.2020

Podatek VAT i Jednolity Plik Kontrolny w 2020 r.

Webinar: szkolenie podatkowe
15.06.2020

Tarcza Antykryzysowa w Księdze Przychodów i Rozchodów

Webinar: szkolenie dla księgowych
01.06.2020

Tarcza Finansowa PFR ─ jak dostać subwencję i jak ją umorzyć?

Webinar: szkolenie dla beneficjentów Tarczy PFR
04.05.2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0 w praktyce

Webinar: szkolenie dla księgowych
23.04.2020

Tarcza Antykryzysowa 1.0 – nowe uregulowania prawno-podatkowe

Webinar: szkolenie dla księgowych
11.03.2020

Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT oraz ZUS w 2020 r.

Szkolenie podatkowe
18.02.2020

Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT oraz ZUS w 2020 r.

Szkolenie podatkowe
17.02.2020

Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT oraz ZUS w 2020 r.

Szkolenie podatkowe
27.01.2020

Szkolenia 2019

Szkolenia z rachunkowości

Zamknięcie roku 2019

Szkolenia z rachunkowości
13.12.2019

Kompendium wiedzy dla głównych księgowych i służb księgowych w nowo powstałych spółkach kapitałowych

Szkolenie z rachunkowości
10.12.2019

Przychody w rachunkowości i podatkach

Szkolenie z rachunkowości
4.12.2019

Odpowiedzialność głównego księgowego w firmie – prawa i obowiązki

Szkolenie dla głównych księgowych
5.11.2019

Zapasy w rachunkowości i podatkach dochodowych

Szkolenia z rachunkowości
9-10.11.2019

Podatek odroczony-wartość księgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów metody ustalania różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Szkolenie podatkowe dla księgowych
22-23.11.2019

Finansowe zamknięcie roku 2019 w podmiotach leczniczych rachunkowość i podatki

Szkolenie dla głównych księgowych
26.11.2019

Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych

Szkolenie dla księgowych
9.10.2019

Rozliczenia księgowe projektów unijnych

Szkolenie dla beneficjentów projektów unijnych
4.09.2019

Koszty kwalifikowane w projektach unijnych

Szkolenie dla księgowych
20.08.2019
Szkolenia podatkowe

Podatki od A do Z: CIT, PIT, VAT i Ordynacja Podatkowa

Szkolenie podatkowe CIT, PIT, VAT
13-14.11.2019

Pakiet zmian w VAT – praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w VAT

Szkolenie z VAT
26-27.11.2019

Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020 r.

Szkolenie z VAT
28-29.11.2019

Opodatkowanie spółki osobowej

Szkolenie podatkowe
16.10.2019

Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw: jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe?

Szkolenie podatkowe
10.09.2019

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – nowelizacja 2020 oraz raportowanie schematów MDR

Szkolenie podatkowe
28.08.2019

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – wrzesień i listopad 2019 r. oraz styczeń i kwiecień 2020 r.

Szkolenie VAT
2.08.2019

Samochód w działalności gospodarczej 2020 – rozliczenie w podatku CIT/PIT podatku VAT – regulamin dot. wykorzystywania

Szkolenie – samochód w firmie
5.06.2019

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Szkolenie CIT
8.05.2019

Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe 2020 r.

Szkolenie VAT
2.04.2019

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Szkolenie kadry-płace
13.03.2019

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce

Szkolenie windykacja
6.02.2019

Reprezentacja i reklama – Świadczenia nieodpłatne w VAT, CIT, PIT

Szkolenie podatkowe
16.01.2019