O nas

Arletta

Biegły rewident, wieloletni szkoleniowiec w zakresie rachunkowości i szeroko pojętych podatków. Przekazuje wiedzę opartą na praktyce i bogatym doświadczeniu zawodowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jest ponad 20-letnim praktykiem z doświadczeniem zarówno w zakresie audytu jak i rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej poprzez pełnienie w swojej karierze zawodowej funkcji prezesa zarządu, dyrektora finansowego i głównego księgowego, jednocześnie prowadząc biura rachunkowe. Od ponad 10 lat zasiada w Radach Nadzorczych Spółek.

Małgorzata

Doradca podatkowy, wieloletni szkoleniowiec w zakresie szeroko pojętych zagadnień prawno-podatkowych związanych ze stosowaniem prawa podatkowego.
Zdobyła doświadczenie zawodowe podczas 27-letniej pracy w organach skarbowych, w tym w latach 2007-2016 pełniąc z upoważnienia Ministra Finansów funkcję zastępcy naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Jest absolwentką dziennych studiów ekonomicznych oraz prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Skutecznie reprezentuje przed sądami podatników, których interesy zostały naruszone wskutek niewłaściwego działania aparatu skarbowego.

O centrum

Centrum Edukacji BRAN we współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego PROFIT świadczy usługi  szkoleniowe w zakresie szeroko pojętych zagadnień prawno-podatkowych związanych ze stosowaniem prawa podatkowego. Firma uzyskała pozytywną weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Bazy usług Rozwojowych (BUR). Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W roku 2018 zostaliśmy wpisani jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. W tym samym roku zdobyliśmy również certyfikat Europejskiego Centrum Jakości i Promocji dla dostawców usług szkoleniowych o numerze 04/09/2018/TS/WA/524/05. Od samego początku poruszamy się w kręgu zagadnień związanych z szeroko pojętą rachunkowością, podatkami i finansami. Uprawnia nas do tego zdobyte wykształcenie, wieloletnia praktyka oraz współpraca z renomowanymi firmami szkoleniowymi z terenu Wielkopolski. Stałym partnerem Centrum Edukacji BRAN jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego PROFIT. Dzięki tej współpracy mogliśmy rozszerzyć swoją ofertę szkoleniową o zagadnienia związane ze stosowaniem prawa procesowego w praktyce podatkowej. Zatrudniamy również specjalistów-praktyków w zakresie wykładanych zagadnień: pracowników naukowych, dyrektorów firm, sędziów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, specjalistów reprezentujących organy administracji państwowej. Nasi specjaliści są autorami publikacji książkowych oraz artykułów w prasie branżowej.