Baza Usług Rozwojowych – szkolenia dofinansowane

Firma Centrum Edukacji BRAN uzyskała pozytywną weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Baza Usług Rozwojowych to internetowa platforma publikująca ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców i ich pracowników.
Poziom dopłat do szkoleń z BUR wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa.

 Z dofinansowania mogą skorzystać:

  • pracownicy zgłaszani przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne.

Dofinansowanie obejmuje między innymi szkolenia sukcesywnie ukazujące się w BUR.

Oferta Centrum Edukacji BRAN w Bazie Usług Rozwojowych

Jak skorzystać z dofinansowania:

 1. Należy wybrać szkolenie w Centrum Edukacji BRAN za pośrednictwem BUR.
 2. Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie:
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
 3. Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie i omówienia zasad wsparcia. Należy wybrać operatora właściwego dla województwa, w którym pracodawca ma siedzibę lub oddział.
 4. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.
 5. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ocenę szkolenia na portalu BUR.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej.
 7. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.